Công trình Anh Phúc - Đường Lê Hồng Phong TP.Vũng Tàu

Chú thích

Công trình Anh Phúc - Đường Lê Hồng Phong TP.Vũng Tàu của Điêu Khắc Thanh Bình