Công trình biệt thự Bùi Tư Toàn Quận Bình Tân, TP.HCM

Chú thích

Công trình biệt thự Bùi Tư Toàn Quận Bình Tân, TP.HCM của Điêu Khắc Thanh Bình