Công trình biệt thự Cam Lộc, tp. Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt Nam

Chú thích

Công trình biệt thự Cam Lộc, tp. Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt Nam