Công trình Biệt thự đường số 19 A Khu dân cư AN Phú, quân 2

Chú thích

Công trình Biệt thự đường số 19 A Khu dân cư AN Phú, quân 2 của Điêu Khắc Thanh Bình