công trình biệt thự quận 12 Đường Đông Bắc của chi Nguyễn Thuỳ Dương

Chú thích

Công trình biệt thự quận 12 Đường Đông Bắc của chi Nguyễn Thuỳ Dương