Công trình chùa Thiền Viện Chơn Không - Giáo hội phật giáo Việt Nam - phường 6, TP.Vũng Tàu

Chú thích

Công trình chùa Thiền Viện Chơn Không - Giáo hội phật giáo Việt Nam - phường 6, TP.Vũng Tàu của Điêu Khắc Thanh Bình