Công trình Karaoke AVATAR 181 Đường nguyễn Trãi TP.Vũng Tàu

Chú thích

Công trình Karaoke AVATAR 181 Đường nguyễn Trãi TP.Vũng Tàu của Điêu Khắc Thanh Bình