CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

TRANH PHÙ ĐIÊU, TƯỢNG TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT NƠI VẺ ĐẸP THĂNG HOA

DIEU KHAC THANH BINH CO.,LTD

Store address: 94/7 Đại lộ Bình Dương, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương.

HOT LINE : 0989 352 258 ( Mr. BÌNH GIÁM ĐỐC )

0966 228 357 - (08) 6683 0143

Điêu khắc động vật

Điêu khắc bò sữa 1

Phóng to

Điêu khắc bò sữa 1

Mã sản phẩm : DKDV-01

Giá: 15.000.000 đ

Điêu khắc con rồng-mười hai con giáp

Phóng to

Điêu khắc con rồng-mười hai con giáp

Mã sản phẩm : DKDV-11

Giá: 15.000.000 đ

Điêu khắc con ngựa 1

Phóng to

Điêu khắc con ngựa 1

Mã sản phẩm : DKDV-07

Giá: 12.000.000 đ

Điêu khắc hồng hạc

Phóng to

điêu khắc hồng hạc

Mã sản phẩm : DKDV-21

Giá: 2.500.000 đ

Điêu khắc đầu con ngựa trang trí

Phóng to

Điêu khắc đầu con ngựa trang trí

Mã sản phẩm : DKDV-26

Giá: Liên hệ

Điêu khắc phù điêu con voi

Phóng to

Điêu khắc phù điêu con voi

Mã sản phẩm : DKDV-25

Giá: Liên hệ

Điêu khắc mười hai con giáp

Phóng to

Điêu khắc mười hai con giáp

Mã sản phẩm : DKDV-24

Giá: Liên hệ

Điêu khắc mười hai con giáp -con chuột

Phóng to

Điêu khắc mười hai con giáp -con chuột

Mã sản phẩm : DKDV-23

Giá: Liên hệ

Điêu khắc mã đáo

Phóng to

Điêu khắc mã đáo

Mã sản phẩm : DKDV-22

Giá: Liên hệ

Điêu khắc hươu cao cổ

Phóng to

Điêu khắc hươu cao cổ

Mã sản phẩm : DKDV-20

Giá: Liên hệ

Điêu khắc hươu cao cổ 2

Phóng to

Điêu khắc hươu cao cổ 2

Mã sản phẩm : DKDV-19

Giá: Liên hệ

Điêu khắc con voi

Phóng to

Điêu khắc con voi

Mã sản phẩm : DKDV-18

Giá: Liên hệ

Điêu khắc con voi xi măng

Phóng to

Điêu khắc con voi xi măng

Mã sản phẩm : DKDV-17

Giá: Liên hệ

Điêu khắc con voi xi măng 1

Phóng to

Điêu khắc con voi xi măng 1

Mã sản phẩm : DKDV-16

Giá: Liên hệ

Điêu khắc con trâu

Phóng to

Điêu khắc con trâu

Mã sản phẩm : DKDV-15

Giá: Liên hệ

Điêu khắc con trâu 1

Phóng to

Điêu khắc con trâu 1

Mã sản phẩm : DKDV-14

Giá: Liên hệ

Điêu khắc con sư tử

Phóng to

Điêu khắc con sư tử

Mã sản phẩm : DKDV-13

Giá: Liên hệ

Điêu khắc con sư tử 1

Phóng to

Điêu khắc con sư tử 1

Mã sản phẩm : DKDV-12

Giá: Liên hệ

Điêu khắc con rắn

Phóng to

Điêu khắc con rắn

Mã sản phẩm : DKDV-10

Giá: Liên hệ

Điêu khắc con rùa

Phóng to

Điêu khắc con rùa

Mã sản phẩm : DKDV-09

Giá: Liên hệ

Điêu khắc con ngựa

Phóng to

Điêu khắc con ngựa

Mã sản phẩm : DKDV-08

Giá: Liên hệ