CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

TRANH PHÙ ĐIÊU, TƯỢNG TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT NƠI VẺ ĐẸP THĂNG HOA

DIEU KHAC THANH BINH CO.,LTD

Store address: 94/7 Đại lộ Bình Dương, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương.

HOT LINE : 0989 352 258 ( Mr. BÌNH GIÁM ĐỐC )

0966 228 357 - (08) 6683 0143

Hoa văn - đầu cột

phù điêu hoa văn 04

Phóng to

phù điêu hoa văn 04

Mã sản phẩm : HVBG-08

Giá: Liên hệ

phù điêu hoa văn -07

Phóng to

phù điêu hoa văn -07

Mã sản phẩm : HVBG-07

Giá: Liên hệ

phù điêu hoa văn -06

Phóng to

phù điêu hoa văn -06

Mã sản phẩm : HVBG-06

Giá: Liên hệ

phù điêu hoa văn -05

Phóng to

phù điêu hoa văn -05

Mã sản phẩm : HVBG-05

Giá: Liên hệ

phù điêu hoa văn -03

Phóng to

phù điêu hoa văn -03

Mã sản phẩm : HVBG-04

Giá: Liên hệ

phù điêu hoa rơi trang trí

Phóng to

phù điêu hoa rơi trang trí

Mã sản phẩm : HVBG-03

Giá: Liên hệ

hoa văn trang trí mặt tiền

Phóng to

hoa văn trang trí mặt tiền

Mã sản phẩm : HVBG-02

Giá: Liên hệ

hoa văn trang tri

Phóng to

hoa văn trang tri

Mã sản phẩm : HVBG-01

Giá: Liên hệ

đôn trụ trang trí 1

Phóng to

đôn trụ trang trí 1

Mã sản phẩm : CD-10

Giá: Liên hệ

đôn trụ cột trang trí

Phóng to

đôn trụ cột trang trí

Mã sản phẩm : CD-09

Giá: Liên hệ

đôn chậu hoa trang trí

Phóng to

đôn chậu hoa trang trí

Mã sản phẩm : CD-08

Giá: Liên hệ

đôn chậu  cổ điển

Phóng to

đôn chậu cổ điển

Mã sản phẩm : CD-07

Giá: Liên hệ

đài nước trang trí

Phóng to

đài nước trang trí

Mã sản phẩm : CD-06

Giá: Liên hệ

đài  nước thiên thần

Phóng to

đài nước thiên thần

Mã sản phẩm : CD-05

Giá: Liên hệ

chậu nước trang trí

Phóng to

chậu nước trang trí

Mã sản phẩm : CD-04

Giá: Liên hệ

chậu hoa trang trí

Phóng to

chậu hoa trang trí

Mã sản phẩm : CD-03

Giá: Liên hệ

chậu hoa -trụ lan can

Phóng to

chậu hoa -trụ lan can

Mã sản phẩm : CD-02

Giá: Liên hệ

chậu bệ trang trí

Phóng to

chậu bệ trang trí

Mã sản phẩm : CD-01

Giá: Liên hệ

đầu cột trang trí 4

Phóng to

đầu cột trang trí 4

Mã sản phẩm : DC-8

Giá: Liên hệ

cột trang trí

Phóng to

cột trang trí

Mã sản phẩm : DC-1

Giá: Liên hệ

Đôn chậu 13

Phóng to

Đôn chậu 13

Mã sản phẩm : đôn chậu

Giá: 2.800.000 đ