CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

TRANH PHÙ ĐIÊU, TƯỢNG TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT NƠI VẺ ĐẸP THĂNG HOA

DIEU KHAC THANH BINH CO.,LTD

Store address: 94/7 Đại lộ Bình Dương, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương.

HOT LINE : 0989 352 258 ( Mr. BÌNH GIÁM ĐỐC )

0966 228 357 - (08) 6683 0143

Phù điêu

hoa văn bằng đồng

Phóng to

hoa văn bằng đồng

Mã sản phẩm : PGD-12

Giá: 7.000.000 đ

phù điêu cổ điển 39

Phóng to

phù điêu cổ điển 39

Mã sản phẩm : CD-39

Giá: 8.000.000 đ

phù điêu cô gái 04

Phóng to

phù điêu cô gái 04

Mã sản phẩm : CD-04

Giá: 8.000.000 đ

phù điêu cổ điển 47

Phóng to

phù điêu cổ điển 47

Mã sản phẩm : CD-47

Giá: 7.000.000 đ

phù điêu hoa lá 01

Phóng to

phù điêu hoa lá 01

Mã sản phẩm : HL-01

Giá: 6.000.000 đ

phù điêu hoa lá 04

Phóng to

phù điêu hoa lá 04

Mã sản phẩm : HL-04

Giá: 60.000.000 đ

phù điêu thiên thần 15

Phóng to

phù điêu thiên thần 15

Mã sản phẩm : CD-15

Giá: 30.000.000 đ

phù điêu thiên thần 16

Phóng to

phù điêu thiên thần 16

Mã sản phẩm : CD-16

Giá: 2.300.000 đ

gò áo giáp

Phóng to

gò áo giáp

Mã sản phẩm : PGD-10

Giá: 17.000.000 đ

gò đồng nhà tạm

Phóng to

gò đồng nhà tạm

Mã sản phẩm : PGD-11

Giá: 10.000.000 đ

phù điêu cô gái gò đồng 2

Phóng to

phù điêu cô gái gò đồng 2

Mã sản phẩm : PGD-13

Giá: 12.000.000 đ

phù điêu cô gái gò đồng

Phóng to

phù điêu cô gái gò đồng

Mã sản phẩm : PGD-14

Giá: 12.000.000 đ

phù điêu gò đồng hoành tráng

Phóng to

phù điêu gò đồng hoành tráng

Mã sản phẩm : PGD-15

Giá: 8.000.000 đ

phù điêu gò đồng

Phóng to

phù điêu gò đồng

Mã sản phẩm : PGD-16

Giá: 8.000.000 đ

thi công logo bằng đồng

Phóng to

thi công logo bằng đồng

Mã sản phẩm : PGD-17

Giá: 8.000.000 đ

tranh gò hoa sen

Phóng to

tranh gò hoa sen

Mã sản phẩm : PGD-18

Giá: 240.000.000 đ

tranh phù điêu gò đồng 2

Phóng to

tranh phù điêu gò đồng 2

Mã sản phẩm : PGD-21

Giá: 8.000.000 đ

tranh gò lim loại

Phóng to

tranh gò lim loại

Mã sản phẩm : PGD-20

Giá: 10.000.000 đ

tranh gò kim loại

Phóng to

tranh gò kim loại

Mã sản phẩm : PGD-19

Giá: Liên hệ

gò áo giáp la mã

Phóng to

gò áo giáp la mã

Mã sản phẩm : PGD-09

Giá: Liên hệ

gò sen hạc

Phóng to

gò sen hạc

Mã sản phẩm : PGD-08

Giá: Liên hệ