CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

TRANH PHÙ ĐIÊU, TƯỢNG TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT NƠI VẺ ĐẸP THĂNG HOA

DIEU KHAC THANH BINH CO.,LTD

Store address: 94/7 Đại lộ Bình Dương, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương.

HOT LINE : 0989 352 258 ( Mr. BÌNH GIÁM ĐỐC )

0966 228 357 - (08) 6683 0143

Phù điêu trang trí

phù điêu bốn mùa 25

Phóng to

phù điêu bốn mùa 25

Mã sản phẩm : PC-25

Giá: 12.000.000 đ

phù điêu hoa lá 34

Phóng to

phù điêu hoa lá 34

Mã sản phẩm : PC-34

Giá: 11.000.000 đ

phù điêu hoa lá 02

Phóng to

phù điêu hoa lá 02

Mã sản phẩm : HL-02

Giá: 8.000.000 đ

phù điêu hoa lá 03

Phóng to

phù điêu hoa lá 03

Mã sản phẩm : HL-03

Giá: 8.000.000 đ

phù điêu thiên thần 30

Phóng to

phù điêu thiên thần 30

Mã sản phẩm : CD-30

Giá: 5.000.000 đ

phù điêu cá chép

Phóng to

phù điêu cá chép

Mã sản phẩm : PC-35

Giá: 5.500.000 đ

Các thánh tuẫn đạo Việt Nam

Phóng to

Các thánh tuẫn đạo Việt Nam

Mã sản phẩm : PGD-02

Giá: 6.000.000 đ

gò chữ đồng

Phóng to

gò chữ đồng

Mã sản phẩm : PGD-03

Giá: 6.000.000 đ

phù điêu mã đáo thành công

Phóng to

phù điêu mã đáo thành công

Mã sản phẩm : PC-43

Giá: 7.000.000 đ

gò hoa văn trống đồng

Phóng to

gò hoa văn trống đồng

Mã sản phẩm : PGD-05

Giá: 7.000.000 đ

hoa văn bằng đồng

Phóng to

hoa văn bằng đồng

Mã sản phẩm : PGD-12

Giá: 7.000.000 đ

phù điêu cổ điển 39

Phóng to

phù điêu cổ điển 39

Mã sản phẩm : CD-39

Giá: 8.000.000 đ

phù điêu cô gái 04

Phóng to

phù điêu cô gái 04

Mã sản phẩm : CD-04

Giá: 8.000.000 đ

phù điêu cổ điển 47

Phóng to

phù điêu cổ điển 47

Mã sản phẩm : CD-47

Giá: 7.000.000 đ

phù điêu hoa lá 01

Phóng to

phù điêu hoa lá 01

Mã sản phẩm : HL-01

Giá: 6.000.000 đ

phù điêu hoa lá 04

Phóng to

phù điêu hoa lá 04

Mã sản phẩm : HL-04

Giá: 60.000.000 đ

phù điêu thiên thần 15

Phóng to

phù điêu thiên thần 15

Mã sản phẩm : CD-15

Giá: 30.000.000 đ

phù điêu thiên thần 16

Phóng to

phù điêu thiên thần 16

Mã sản phẩm : CD-16

Giá: 2.300.000 đ

gò áo giáp

Phóng to

gò áo giáp

Mã sản phẩm : PGD-10

Giá: 17.000.000 đ

gò đồng nhà tạm

Phóng to

gò đồng nhà tạm

Mã sản phẩm : PGD-11

Giá: 10.000.000 đ

phù điêu cô gái gò đồng 2

Phóng to

phù điêu cô gái gò đồng 2

Mã sản phẩm : PGD-13

Giá: 12.000.000 đ