CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

TRANH PHÙ ĐIÊU, TƯỢNG TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT NƠI VẺ ĐẸP THĂNG HOA

DIEU KHAC THANH BINH CO.,LTD

Store address: 94/7 Đại lộ Bình Dương, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương.

HOT LINE : 0989 352 258 ( Mr. BÌNH GIÁM ĐỐC )

0966 228 357 - (08) 6683 0143

Phù điêu trang trí

phù điêu cô gái gò đồng

Phóng to

phù điêu cô gái gò đồng

Mã sản phẩm : PGD-14

Giá: 12.000.000 đ

phù điêu gò đồng hoành tráng

Phóng to

phù điêu gò đồng hoành tráng

Mã sản phẩm : PGD-15

Giá: 8.000.000 đ

phù điêu gò đồng

Phóng to

phù điêu gò đồng

Mã sản phẩm : PGD-16

Giá: 8.000.000 đ

thi công logo bằng đồng

Phóng to

thi công logo bằng đồng

Mã sản phẩm : PGD-17

Giá: 8.000.000 đ

tranh gò hoa sen

Phóng to

tranh gò hoa sen

Mã sản phẩm : PGD-18

Giá: 240.000.000 đ

tranh phù điêu gò đồng 2

Phóng to

tranh phù điêu gò đồng 2

Mã sản phẩm : PGD-21

Giá: 8.000.000 đ

tranh gò lim loại

Phóng to

tranh gò lim loại

Mã sản phẩm : PGD-20

Giá: 10.000.000 đ

tranh gò kim loại

Phóng to

tranh gò kim loại

Mã sản phẩm : PGD-19

Giá: Liên hệ

gò áo giáp la mã

Phóng to

gò áo giáp la mã

Mã sản phẩm : PGD-09

Giá: Liên hệ

gò sen hạc

Phóng to

gò sen hạc

Mã sản phẩm : PGD-08

Giá: Liên hệ

gò phù điêu áo giáp

Phóng to

gò phù điêu áo giáp

Mã sản phẩm : PGD-07

Giá: Liên hệ

gò logo bằng đồng

Phóng to

gò logo bằng đồng

Mã sản phẩm : PGD-06

Giá: Liên hệ

gò hoa sen 2

Phóng to

gò hoa sen 2

Mã sản phẩm : PGD-04

Giá: Liên hệ

Các thánh Tuãn đạo Trung Hoa

Phóng to

Các thánh Tuãn đạo Trung Hoa

Mã sản phẩm : PGD-01

Giá: Liên hệ

phù điêu cành nho 23

Phóng to

phù điêu cành nho 23

Mã sản phẩm : HL-23

Giá: 4.700.000 đ

phù điêu hoa sen 34

Phóng to

phù điêu hoa sen 34

Mã sản phẩm : HL-34

Giá: 5.500.000 đ

phù điêu bốn mùa

Phóng to

phù điêu bốn mùa

Mã sản phẩm : PC-09

Giá: Liên hệ

phù điêu long phụng

Phóng to

phù điêu long phụng

Mã sản phẩm : PC-08

Giá: Liên hệ

phù điêu tùng hạc 7

Phóng to

phù điêu tùng hạc 7

Mã sản phẩm : PC-07

Giá: Liên hệ

phù điêu đại bàng

Phóng to

phù điêu đại bàng

Mã sản phẩm : PC-06

Giá: Liên hệ

phù điêu sen hạc 5

Phóng to

phù điêu sen hạc 5

Mã sản phẩm : PC-05

Giá: Liên hệ