CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

TRANH PHÙ ĐIÊU, TƯỢNG TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT NƠI VẺ ĐẸP THĂNG HOA

DIEU KHAC THANH BINH CO.,LTD

Store address: 94/7 Đại lộ Bình Dương, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương.

HOT LINE : 0989 352 258 ( Mr. BÌNH GIÁM ĐỐC )

0966 228 357 - (08) 6683 0143

Sản phẩm mới

phù điêu phật giáo 19

Phóng to

phù điêu phật giáo 19

Mã sản phẩm : PÐP-19

Giá: Liên hệ

phù điêu phật giáo 17

Phóng to

phù điêu phật giáo 17

Mã sản phẩm : PÐP-17

Giá: Liên hệ

phù điêu Lễ hạ điền

Phóng to

phù điêu Lễ hạ điền

Mã sản phẩm : PÐP-16

Giá: Liên hệ

hình ảnh thi công 14

Phóng to

hình ảnh thi công 14

Mã sản phẩm : PÐP-14

Giá: Liên hệ

hình ảnh thi công 13

Phóng to

hình ảnh thi công 13

Mã sản phẩm : PÐP-13

Giá: Liên hệ

hình anh thi công 12

Phóng to

hình anh thi công 12

Mã sản phẩm : PÐP-12

Giá: Liên hệ

phu điêu phật giáo 11

Phóng to

phu điêu phật giáo 11

Mã sản phẩm : PÐP-11

Giá: Liên hệ

phù điêu Mada nằm mộng

Phóng to

phù điêu Mada nằm mộng

Mã sản phẩm : PÐP-10

Giá: Liên hệ

phù điêu Vượt thành xuất gia

Phóng to

phù điêu Vượt thành xuất gia

Mã sản phẩm : PÐP-09

Giá: Liên hệ

phù điêu phật giáo –dạo bốn cửa thành

Phóng to

phù điêu phật giáo –dạo bốn cửa thành

Mã sản phẩm : PÐP-08

Giá: Liên hệ

phù điêu Độ la hầu la xuất gia

Phóng to

phù điêu Độ la hầu la xuất gia

Mã sản phẩm : PÐP-07

Giá: Liên hệ

phù điêu phật  giáo – về thăm cha

Phóng to

phù điêu phật giáo – về thăm cha

Mã sản phẩm : PÐP-06

Giá: Liên hệ

phù điêu sáu năm  tu khổ hạnh

Phóng to

phù điêu sáu năm tu khổ hạnh

Mã sản phẩm : PÐP-05

Giá: Liên hệ

phù điêu thuyết pháp cho Bình sa phương

Phóng to

phù điêu thuyết pháp cho Bình sa phương

Mã sản phẩm : PÐP-04

Giá: Liên hệ

phù điêu Thái tử Tất –Đạt –Đa đản sanh

Phóng to

phù điêu Thái tử Tất –Đạt –Đa đản sanh

Mã sản phẩm : PÐP-03

Giá: Liên hệ

phù điêu chuyển pháp luân tại vườn lộc uyển

Phóng to

phù điêu chuyển pháp luân tại vườn lộc uyển

Mã sản phẩm : PÐP-02

Giá: Liên hệ

phù điêu Đức Phật nhập  niết  bàn

Phóng to

phù điêu Đức Phật nhập niết bàn

Mã sản phẩm : PÐP-01

Giá: Liên hệ

phù điêu bốn mùa 40

Phóng to

phù điêu bốn mùa 40

Mã sản phẩm : HL-40

Giá: Liên hệ

phù điêu hoa sen 39

Phóng to

phù điêu hoa sen 39

Mã sản phẩm : HL-39

Giá: Liên hệ

phù điêu hoa sen 38

Phóng to

phù điêu hoa sen 38

Mã sản phẩm : HL-38

Giá: Liên hệ

phù điêu hoa sen – con công

Phóng to

phù điêu hoa sen – con công

Mã sản phẩm : HL-37

Giá: Liên hệ