CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

TRANH PHÙ ĐIÊU, TƯỢNG TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT NƠI VẺ ĐẸP THĂNG HOA

DIEU KHAC THANH BINH CO.,LTD

Store address: 197, Dinh Bo Linh , Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.

HOT LINE : 0989 352 258 ( Mr. BÌNH GIÁM ĐỐC )

0966 228 357 - (08) 6683 0143

SẢN PHẨM

chúa Giesu và con trẻ 18

Phóng to

chúa Giesu và con trẻ 18

Mã sản phẩm : CG-18

Giá: Liên hệ

bữa tiệc ly 19

Phóng to

bữa tiệc ly 19

Mã sản phẩm : CG-19

Giá: Liên hệ

thánh Ey mard

Phóng to

thánh Ey mard

Mã sản phẩm : CG-20

Giá: Liên hệ

Thánh Donbosco 21

Phóng to

Thánh Donbosco 21

Mã sản phẩm : CG-21

Giá: Liên hệ

thánh Donbosco 22

Phóng to

thánh Donbosco 22

Mã sản phẩm : CG-22

Giá: Liên hệ

Thánh Ey mard

Phóng to

Thánh Ey mard

Mã sản phẩm : CG-23

Giá: Liên hệ

phù điêu hoa cúc 24

Phóng to

phù điêu hoa cúc 24

Mã sản phẩm : CG-24

Giá: Liên hệ

14 chặng đàng thánh giá 25

Phóng to

14 chặng đàng thánh giá 25

Mã sản phẩm : CG-25

Giá: Liên hệ

14 chặng đàng thánh giá 26

Phóng to

14 chặng đàng thánh giá 26

Mã sản phẩm : CG-26

Giá: Liên hệ

14 chặng đàng thánh giá 27

Phóng to

14 chặng đàng thánh giá 27

Mã sản phẩm : CG-27

Giá: Liên hệ

14 chạng đàng thanh giá 28

Phóng to

14 chạng đàng thanh giá 28

Mã sản phẩm : CG-28

Giá: Liên hệ

14 tạo mẫu chăng đàng thánh giá

Phóng to

14 tạo mẫu chăng đàng thánh giá

Mã sản phẩm : CG-29

Giá: Liên hệ

phù điêu hoa lá 01

Phóng to

phù điêu hoa lá 01

Mã sản phẩm : HL-01

Giá: 6,000,000 đ

phù điêu hoa lá 02

Phóng to

phù điêu hoa lá 02

Mã sản phẩm : HL-02

Giá: 8,000,000 đ

phù điêu hoa lá 03

Phóng to

phù điêu hoa lá 03

Mã sản phẩm : HL-03

Giá: 8,000,000 đ

phù điêu hoa lá 04

Phóng to

phù điêu hoa lá 04

Mã sản phẩm : HL-04

Giá: 60,000,000 đ

phù điêu hoa lá 05

Phóng to

phù điêu hoa lá 05

Mã sản phẩm : HL-05

Giá: Liên hệ

phù điêu hoa lá 06

Phóng to

phù điêu hoa lá 06

Mã sản phẩm : HL-06

Giá: Liên hệ

phù điêu hoa lá 07

Phóng to

phù điêu hoa lá 07

Mã sản phẩm : HL-07

Giá: Liên hệ

phù điêu hoa lá 08

Phóng to

phù điêu hoa lá 08

Mã sản phẩm : HL-08

Giá: Liên hệ

phù điêu hoa lá  09

Phóng to

phù điêu hoa lá 09

Mã sản phẩm : HL-09

Giá: Liên hệ