CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

TRANH PHÙ ĐIÊU, TƯỢNG TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT NƠI VẺ ĐẸP THĂNG HOA

DIEU KHAC THANH BINH CO.,LTD

Store address: 197, Dinh Bo Linh , Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.

HOT LINE : 0989 352 258 ( Mr. BÌNH GIÁM ĐỐC )

0966 228 357 - (08) 6683 0143

SẢN PHẨM

phù điêu hoa sen 31

Phóng to

phù điêu hoa sen 31

Mã sản phẩm : HL-31

Giá: Liên hệ

phù điêu hoa lá 32

Phóng to

phù điêu hoa lá 32

Mã sản phẩm : HL-32

Giá: Liên hệ

phù điêu hoa lá 33

Phóng to

phù điêu hoa lá 33

Mã sản phẩm : HL-33

Giá: Liên hệ

phù điêu hoa sen 34

Phóng to

phù điêu hoa sen 34

Mã sản phẩm : HL-34

Giá: 5,500,000 đ

phù điêu hoa sen 35

Phóng to

phù điêu hoa sen 35

Mã sản phẩm : HL-35

Giá: Liên hệ

phù điêu lá môn 36

Phóng to

phù điêu lá môn 36

Mã sản phẩm : HL-36

Giá: Liên hệ

phù điêu hoa sen – con công

Phóng to

phù điêu hoa sen – con công

Mã sản phẩm : HL-37

Giá: Liên hệ

phù điêu hoa sen 38

Phóng to

phù điêu hoa sen 38

Mã sản phẩm : HL-38

Giá: Liên hệ

phù điêu hoa sen 39

Phóng to

phù điêu hoa sen 39

Mã sản phẩm : HL-39

Giá: Liên hệ

phù điêu bốn mùa 40

Phóng to

phù điêu bốn mùa 40

Mã sản phẩm : HL-40

Giá: Liên hệ

phù điêu Đức Phật nhập  niết  bàn

Phóng to

phù điêu Đức Phật nhập niết bàn

Mã sản phẩm : PÐP-01

Giá: Liên hệ

phù điêu chuyển pháp luân tại vườn lộc uyển

Phóng to

phù điêu chuyển pháp luân tại vườn lộc uyển

Mã sản phẩm : PÐP-02

Giá: Liên hệ

phù điêu Thái tử Tất –Đạt –Đa đản sanh

Phóng to

phù điêu Thái tử Tất –Đạt –Đa đản sanh

Mã sản phẩm : PÐP-03

Giá: Liên hệ

phù điêu thuyết pháp cho Bình sa phương

Phóng to

phù điêu thuyết pháp cho Bình sa phương

Mã sản phẩm : PÐP-04

Giá: Liên hệ

phù điêu sáu năm  tu khổ hạnh

Phóng to

phù điêu sáu năm tu khổ hạnh

Mã sản phẩm : PÐP-05

Giá: Liên hệ

phù điêu phật  giáo – về thăm cha

Phóng to

phù điêu phật giáo – về thăm cha

Mã sản phẩm : PÐP-06

Giá: Liên hệ

phù điêu Độ la hầu la xuất gia

Phóng to

phù điêu Độ la hầu la xuất gia

Mã sản phẩm : PÐP-07

Giá: Liên hệ

phù điêu phật giáo –dạo bốn cửa thành

Phóng to

phù điêu phật giáo –dạo bốn cửa thành

Mã sản phẩm : PÐP-08

Giá: Liên hệ

phù điêu Vượt thành xuất gia

Phóng to

phù điêu Vượt thành xuất gia

Mã sản phẩm : PÐP-09

Giá: Liên hệ

phù điêu Mada nằm mộng

Phóng to

phù điêu Mada nằm mộng

Mã sản phẩm : PÐP-10

Giá: Liên hệ

phu điêu phật giáo 11

Phóng to

phu điêu phật giáo 11

Mã sản phẩm : PÐP-11

Giá: Liên hệ