CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

TRANH PHÙ ĐIÊU, TƯỢNG TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT NƠI VẺ ĐẸP THĂNG HOA

DIEU KHAC THANH BINH CO.,LTD

Store address: 197, Dinh Bo Linh , Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.

HOT LINE : 0989 352 258 ( Mr. BÌNH GIÁM ĐỐC )

0966 228 357 - (08) 6683 0143

SẢN PHẨM

Phù điêu pháp lạc thất

Phóng to

Phù điêu pháp lạc thất

Mã sản phẩm : PÐP-41

Giá: Liên hệ

phù điêu con hổ

Phóng to

phù điêu con hổ

Mã sản phẩm : PÐP-42

Giá: Liên hệ

phù điêu con rồng 43

Phóng to

phù điêu con rồng 43

Mã sản phẩm : PÐP-43

Giá: Liên hệ

phù điêu chân dung hoà thượng

Phóng to

phù điêu chân dung hoà thượng

Mã sản phẩm : PÐP-44

Giá: Liên hệ

phù điêu phật giáo 45

Phóng to

phù điêu phật giáo 45

Mã sản phẩm : PÐP-45

Giá: Liên hệ

phù điêu phật giáo 46

Phóng to

phù điêu phật giáo 46

Mã sản phẩm : PÐP-46

Giá: Liên hệ

phù điêu hoa lá 01

Phóng to

phù điêu hoa lá 01

Mã sản phẩm : HL-01

Giá: 6,000,000 đ

phù điêu hoa lá 02

Phóng to

phù điêu hoa lá 02

Mã sản phẩm : HL-02

Giá: 8,000,000 đ

phù điêu hoa lá 03

Phóng to

phù điêu hoa lá 03

Mã sản phẩm : HL-03

Giá: 8,000,000 đ

phù điêu hoa lá 04

Phóng to

phù điêu hoa lá 04

Mã sản phẩm : HL-04

Giá: 60,000,000 đ

phù điêu hoa lá 05

Phóng to

phù điêu hoa lá 05

Mã sản phẩm : HL-05

Giá: Liên hệ

phù điêu hoa lá 06

Phóng to

phù điêu hoa lá 06

Mã sản phẩm : HL-06

Giá: Liên hệ

phù điêu hoa lá 07

Phóng to

phù điêu hoa lá 07

Mã sản phẩm : HL-07

Giá: Liên hệ

phù điêu hoa lá 08

Phóng to

phù điêu hoa lá 08

Mã sản phẩm : HL-08

Giá: Liên hệ

phù điêu hoa lá  09

Phóng to

phù điêu hoa lá 09

Mã sản phẩm : HL-09

Giá: Liên hệ

phù điêu hoa lá 10

Phóng to

phù điêu hoa lá 10

Mã sản phẩm : HL-10

Giá: Liên hệ

phù điêu hoa lan 11

Phóng to

phù điêu hoa lan 11

Mã sản phẩm : HL-11

Giá: Liên hệ

phù điêu hoa lan 12

Phóng to

phù điêu hoa lan 12

Mã sản phẩm : HL-12

Giá: Liên hệ

phù diêu hoa râm bụt

Phóng to

phù diêu hoa râm bụt

Mã sản phẩm : HL-13

Giá: Liên hệ

phù điêu hoa sứ

Phóng to

phù điêu hoa sứ

Mã sản phẩm : HL-14

Giá: Liên hệ

phù điêu hoa sen 15

Phóng to

phù điêu hoa sen 15

Mã sản phẩm : HL-15

Giá: Liên hệ