CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

TRANH PHÙ ĐIÊU, TƯỢNG TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT NƠI VẺ ĐẸP THĂNG HOA

DIEU KHAC THANH BINH CO.,LTD

Store address: 197, Dinh Bo Linh , Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.

HOT LINE : 0989 352 258 ( Mr. BÌNH GIÁM ĐỐC )

0966 228 357 - (08) 6683 0143

SẢN PHẨM

hình anh thi công 12

Phóng to

hình anh thi công 12

Mã sản phẩm : PÐP-12

Giá: Liên hệ

hình ảnh thi công 13

Phóng to

hình ảnh thi công 13

Mã sản phẩm : PÐP-13

Giá: Liên hệ

hình ảnh thi công 14

Phóng to

hình ảnh thi công 14

Mã sản phẩm : PÐP-14

Giá: Liên hệ

phù điêu phật giáo 15

Phóng to

phù điêu phật giáo 15

Mã sản phẩm : PÐP-15

Giá: 4,500,000 đ

phù điêu Lễ hạ điền

Phóng to

phù điêu Lễ hạ điền

Mã sản phẩm : PÐP-16

Giá: Liên hệ

phù điêu phật giáo 17

Phóng to

phù điêu phật giáo 17

Mã sản phẩm : PÐP-17

Giá: Liên hệ

phù điêu phật giáo 19

Phóng to

phù điêu phật giáo 19

Mã sản phẩm : PÐP-19

Giá: Liên hệ

phù điêu phật giáo 20

Phóng to

phù điêu phật giáo 20

Mã sản phẩm : PÐP-20

Giá: Liên hệ

phù điêu phật giáo 21

Phóng to

phù điêu phật giáo 21

Mã sản phẩm : PÐP-21

Giá: Liên hệ

phù điêu phật giáo 22

Phóng to

phù điêu phật giáo 22

Mã sản phẩm : PÐP-22

Giá: Liên hệ

phù điêu phật giáo 23

Phóng to

phù điêu phật giáo 23

Mã sản phẩm : PÐP-23

Giá: Liên hệ

phù điêu phật giáo 24

Phóng to

phù điêu phật giáo 24

Mã sản phẩm : PÐP-24

Giá: Liên hệ

phù điêu phật giáo 25

Phóng to

phù điêu phật giáo 25

Mã sản phẩm : PÐP-25

Giá: Liên hệ

phù điêu phật giáo 26

Phóng to

phù điêu phật giáo 26

Mã sản phẩm : PÐP-26

Giá: Liên hệ

phù điêu phật giáo – hoa sen  28

Phóng to

phù điêu phật giáo – hoa sen 28

Mã sản phẩm : PÐP-28

Giá: Liên hệ

phù điêu ông địa

Phóng to

phù điêu ông địa

Mã sản phẩm : PÐP-29

Giá: Liên hệ

phù điêu Mẹ quan thế âm

Phóng to

phù điêu Mẹ quan thế âm

Mã sản phẩm : PÐP-30

Giá: Liên hệ

phù điêu phật tổ

Phóng to

phù điêu phật tổ

Mã sản phẩm : PÐP-31

Giá: Liên hệ

phù điêu đạt ma sư tổ

Phóng to

phù điêu đạt ma sư tổ

Mã sản phẩm : PÐP-32

Giá: Liên hệ

phù điêu cây bồ đề 33

Phóng to

phù điêu cây bồ đề 33

Mã sản phẩm : PÐP-33

Giá: Liên hệ

phù điêu cây bồ đề 34

Phóng to

phù điêu cây bồ đề 34

Mã sản phẩm : PÐP-34

Giá: Liên hệ