CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

TRANH PHÙ ĐIÊU, TƯỢNG TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT NƠI VẺ ĐẸP THĂNG HOA

DIEU KHAC THANH BINH CO.,LTD

Store address: 94/7 Đại lộ Bình Dương, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương.

HOT LINE : 0989 352 258 ( Mr. BÌNH GIÁM ĐỐC )

0966 228 357 - (08) 6683 0143

SẢN PHẨM

Điêu khắc con ngựa

Phóng to

Điêu khắc con ngựa

Mã sản phẩm : DKDV-08

Giá: Liên hệ

Điêu khắc con hổ

Phóng to

Điêu khắc con hổ

Mã sản phẩm : DKDV-06

Giá: Liên hệ

Điêu khắc con công

Phóng to

Điêu khắc con công

Mã sản phẩm : DKDV-05

Giá: Liên hệ

Điêu khắc con công 1

Phóng to

Điêu khắc con công 1

Mã sản phẩm : DKDV-04

Giá: Liên hệ

Điêu khắc con bò sữa

Phóng to

Điêu khắc con bò sữa

Mã sản phẩm : DKDV-03

Giá: Liên hệ

Điêu khắc bò sữa

Phóng to

Điêu khắc bò sữa

Mã sản phẩm : DKDV-02

Giá: Liên hệ

đầu đao mái chùa

Phóng to

đầu đao mái chùa

Mã sản phẩm : HVDC-28

Giá: Liên hệ

đầu cột chùa

Phóng to

đầu cột chùa

Mã sản phẩm : HVDC-27

Giá: Liên hệ

rồng mái

Phóng to

rồng mái

Mã sản phẩm : HVDC-26

Giá: Liên hệ

rồng mái chùa

Phóng to

rồng mái chùa

Mã sản phẩm : HVDC-25

Giá: Liên hệ

rông chầu

Phóng to

rông chầu

Mã sản phẩm : HVDC-24

Giá: Liên hệ

quấn thư

Phóng to

quấn thư

Mã sản phẩm : HVDC-23

Giá: Liên hệ

quấn thư 2

Phóng to

quấn thư 2

Mã sản phẩm : HVDC-22

Giá: Liên hệ

hoa văn đình chùa 9

Phóng to

hoa văn đình chùa 9

Mã sản phẩm : HVDC-21

Giá: Liên hệ

hoa văn đình chùa 8

Phóng to

hoa văn đình chùa 8

Mã sản phẩm : HVDC-20

Giá: Liên hệ

hoa văn đình chùa 7

Phóng to

hoa văn đình chùa 7

Mã sản phẩm : HVDC-19

Giá: Liên hệ

hoa văn đình chùa 6

Phóng to

hoa văn đình chùa 6

Mã sản phẩm : HVDC-18

Giá: Liên hệ

hoa văn đình chùa 5

Phóng to

hoa văn đình chùa 5

Mã sản phẩm : HVDC-17

Giá: Liên hệ

hoa văn đình chùa 4

Phóng to

hoa văn đình chùa 4

Mã sản phẩm : HVDC-16

Giá: Liên hệ

hoa văn đình chùa 3

Phóng to

hoa văn đình chùa 3

Mã sản phẩm : HVDC-15

Giá: Liên hệ

hoa văn đình chùa 18

Phóng to

hoa văn đình chùa 18

Mã sản phẩm : HVDC-13

Giá: Liên hệ