CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

TRANH PHÙ ĐIÊU, TƯỢNG TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT NƠI VẺ ĐẸP THĂNG HOA

DIEU KHAC THANH BINH CO.,LTD

Store address: 94/7 Đại lộ Bình Dương, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương.

HOT LINE : 0989 352 258 ( Mr. BÌNH GIÁM ĐỐC )

0966 228 357 - (08) 6683 0143

Tượng công giáo

thánh guse và mẹ maria

Phóng to

thánh guse và mẹ maria

Mã sản phẩm : TCG-12

Giá: Liên hệ

tạo mẫu tượng chúa chịu nạn

Phóng to

tạo mẫu tượng chúa chịu nạn

Mã sản phẩm : TCG-07

Giá: Liên hệ

tạo mẫu tượng thánh giuse

Phóng to

tạo mẫu tượng thánh giuse

Mã sản phẩm : TCG-06

Giá: Liên hệ

tạo mẫu tượng đức mẹ

Phóng to

tạo mẫu tượng đức mẹ

Mã sản phẩm : TCG-05

Giá: Liên hệ

chúa rửa chân

Phóng to

chúa rửa chân

Mã sản phẩm : TCG-33

Giá: Liên hệ

14 chặng đàng

Phóng to

14 chặng đàng

Mã sản phẩm : TCG-32

Giá: Liên hệ

14 chặng đàng

Phóng to

14 chặng đàng

Mã sản phẩm : TCG-31

Giá: Liên hệ

14 Chặng đàng

Phóng to

14 Chặng đàng

Mã sản phẩm : TCG-30

Giá: Liên hệ

chúa giesu lên trời

Phóng to

chúa giesu lên trời

Mã sản phẩm : TCG-29

Giá: Liên hệ

chúa giesu và con trẻ

Phóng to

chúa giesu và con trẻ

Mã sản phẩm : TCG-28

Giá: Liên hệ

tạo mẫu tượng chúa

Phóng to

tạo mẫu tượng chúa

Mã sản phẩm : TCG-27

Giá: Liên hệ

tượng công giáo

Phóng to

tượng công giáo

Mã sản phẩm : TCG-26

Giá: Liên hệ

chúa chăn chiên

Phóng to

chúa chăn chiên

Mã sản phẩm : TCG-25

Giá: Liên hệ

chúa giesu

Phóng to

chúa giesu

Mã sản phẩm : TCG-24

Giá: Liên hệ

chúa chịu nạn

Phóng to

chúa chịu nạn

Mã sản phẩm : TCG-23

Giá: Liên hệ

đức mẹ cầu nguyện

Phóng to

đức mẹ cầu nguyện

Mã sản phẩm : TCG-22

Giá: Liên hệ

các thánh tử vì đạo

Phóng to

các thánh tử vì đạo

Mã sản phẩm : TCG-21

Giá: Liên hệ

thánh giuse

Phóng to

thánh giuse

Mã sản phẩm : TCG-20

Giá: Liên hệ

tượng các thánh tử vì đạo

Phóng to

tượng các thánh tử vì đạo

Mã sản phẩm : TCG-19

Giá: Liên hệ

mẹ maria

Phóng to

mẹ maria

Mã sản phẩm : TCG-18

Giá: Liên hệ

chúa giesu và con trẻ

Phóng to

chúa giesu và con trẻ

Mã sản phẩm : TCG-17

Giá: Liên hệ