CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

TRANH PHÙ ĐIÊU, TƯỢNG TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT NƠI VẺ ĐẸP THĂNG HOA

DIEU KHAC THANH BINH CO.,LTD

Store address: 197, Dinh Bo Linh , Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.

HOT LINE : 0989 352 258 ( Mr. BÌNH GIÁM ĐỐC )

0966 228 357 - (08) 6683 0143

Hoa văn 21

Phóng to

Hoa văn 21

Mã sản phẩm : hoa văn 8

Giá: Liên hệ

Hoa văn 22

Phóng to

Hoa văn 22

Mã sản phẩm : hoa văn 9

Giá: Liên hệ

Hoa văn 20

Phóng to

Hoa văn 20

Mã sản phẩm : hoa văn 7

Giá: Liên hệ

Hoa văn 19

Phóng to

Hoa văn 19

Mã sản phẩm : hoa văn 6

Giá: Liên hệ

XEM THÊM
Tượng sân vườn 06

Phóng to

Tượng sân vườn 06

Mã sản phẩm : TSV-06

Giá: Liên hệ

Tượng sân vườn 15

Phóng to

Tượng sân vườn 15

Mã sản phẩm : TSV-15

Giá: Liên hệ

Tượng sân vườn 08

Phóng to

Tượng sân vườn 08

Mã sản phẩm : TSV-08

Giá: Liên hệ

Tượng sân vườn 04

Phóng to

Tượng sân vườn 04

Mã sản phẩm : TSV-04

Giá: Liên hệ

Phù điêu xi măng 12

Phóng to

Phù điêu xi măng 12

Mã sản phẩm : XM-12

Giá: Liên hệ

Phù điêu xi măng 11

Phóng to

Phù điêu xi măng 11

Mã sản phẩm : XM-11

Giá: Liên hệ

Phù điêu xi măng 10

Phóng to

Phù điêu xi măng 10

Mã sản phẩm : XM-10

Giá: Liên hệ

Phù điêu xi măng 09

Phóng to

Phù điêu xi măng 09

Mã sản phẩm : XM-09

Giá: Liên hệ

TƯỢNG PHẬT 49

Phóng to

TƯỢNG PHẬT 49

Mã sản phẩm : TP-49

Giá: Liên hệ

Tượng mẹ quan âm

Phóng to

Tượng mẹ quan âm

Mã sản phẩm : TP-48

Giá: Liên hệ

Tượng quan thế âm

Phóng to

Tượng quan thế âm

Mã sản phẩm : TP-47

Giá: Liên hệ

tạo mẫu tượng phật 46

Phóng to

tạo mẫu tượng phật 46

Mã sản phẩm : TP-46

Giá: Liên hệ

chúa rửa chân

Phóng to

chúa rửa chân

Mã sản phẩm : TCG-33

Giá: Liên hệ

14 chặng đàng

Phóng to

14 chặng đàng

Mã sản phẩm : TCG-32

Giá: Liên hệ

14 chặng đàng

Phóng to

14 chặng đàng

Mã sản phẩm : TCG-31

Giá: Liên hệ

14 Chặng đàng

Phóng to

14 Chặng đàng

Mã sản phẩm : TCG-30

Giá: Liên hệ

Hoa văn 21

Phóng to

Hoa văn 21

Mã sản phẩm : hoa văn 8

Giá: Liên hệ

Hoa văn 22

Phóng to

Hoa văn 22

Mã sản phẩm : hoa văn 9

Giá: Liên hệ

Hoa văn 20

Phóng to

Hoa văn 20

Mã sản phẩm : hoa văn 7

Giá: Liên hệ

Hoa văn 19

Phóng to

Hoa văn 19

Mã sản phẩm : hoa văn 6

Giá: Liên hệ