CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

TRANH PHÙ ĐIÊU, TƯỢNG TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT NƠI VẺ ĐẸP THĂNG HOA

DIEU KHAC THANH BINH CO.,LTD

Store address: 197, Dinh Bo Linh , Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.

HOT LINE : 0989 352 258 ( Mr. BÌNH GIÁM ĐỐC )

0966 228 357 - (08) 6683 0143

Mã sản phẩm : T-64

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm : T-55

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm : T-54

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm : T-30

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm : XM-11

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm : XM-10

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm : XM-09

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm : XM-08

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm : TP-11

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm : TP-09

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm : TP-07

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm : TP-06

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm : TCG-12

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm : TCG-07

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm : TCG-06

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm : TCG-05

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm : Phù điêu

Giá: 2,000,000 đ

Mã sản phẩm : Phù điêu hoa văn 12

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm : Phù điêu hoa văn 09

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm : Phù điêu hoa văn 03

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm : VTT-08

Giá: 1,800,000 đ

Mã sản phẩm : VTT-05

Giá: 10,000,000 đ

Mã sản phẩm : VTT-34

Giá: 500,000 đ

Mã sản phẩm : VTT-37

Giá: 500,000 đ

Mã sản phẩm : DKDV-01

Giá: 15,000,000 đ

Mã sản phẩm : DKDV-11

Giá: 15,000,000 đ

Mã sản phẩm : DKDV-07

Giá: 12,000,000 đ

Mã sản phẩm : DKDV-21

Giá: 2,500,000 đ