Công trình karaoke 123 VIP Nguyễn Thị Thập Q.7, TP.HCM

Chú thích

Công trình karaoke 123 VIP Nguyễn Thị Thập Q.7, TP.HCM của Điêu Khắc Thanh Bình