CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

ĐIÊU KHẮC THANH BÌNH

TRANH PHÙ ĐIÊU, TƯỢNG TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT NƠI VẺ ĐẸP THĂNG HOA

DIEU KHAC THANH BINH CO.,LTD

Store address: 94/7 Đại lộ Bình Dương, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương.

HOT LINE : 0989 352 258 ( Mr. BÌNH GIÁM ĐỐC )

0966 228 357 - (08) 6683 0143

Sản phẩm mới

tượng  hộ pháp hoàn thiện

Phóng to

tượng hộ pháp hoàn thiện

Mã sản phẩm : TP-06

Giá: Liên hệ

Tượng ông tiêu diện – hộ pháp

Phóng to

Tượng ông tiêu diện – hộ pháp

Mã sản phẩm : TP-05

Giá: Liên hệ

tạo mẫu tượng phật thích ca

Phóng to

tạo mẫu tượng phật thích ca

Mã sản phẩm : TP-04

Giá: Liên hệ

tượng mẹ quan âm

Phóng to

tượng mẹ quan âm

Mã sản phẩm : TP-03

Giá: Liên hệ

Phù điêu xi măng 11

Phóng to

Phù điêu xi măng 11

Mã sản phẩm : XM-11

Giá: Liên hệ

Phù điêu xi măng 10

Phóng to

Phù điêu xi măng 10

Mã sản phẩm : XM-10

Giá: Liên hệ

Phù điêu xi măng 09

Phóng to

Phù điêu xi măng 09

Mã sản phẩm : XM-09

Giá: Liên hệ

Phù điêu xi măng 08

Phóng to

Phù điêu xi măng 08

Mã sản phẩm : XM-08

Giá: Liên hệ

Phù điêu xi măng 07

Phóng to

Phù điêu xi măng 07

Mã sản phẩm : XM-07

Giá: Liên hệ

Phù điêu xi măng 06

Phóng to

Phù điêu xi măng 06

Mã sản phẩm : XM-06

Giá: Liên hệ

Phù điêu xi măng 05

Phóng to

Phù điêu xi măng 05

Mã sản phẩm : XM-05

Giá: Liên hệ

Phù điêu xi măng 04

Phóng to

Phù điêu xi măng 04

Mã sản phẩm : XM-04

Giá: Liên hệ

Phù điêu xi măng 03

Phóng to

Phù điêu xi măng 03

Mã sản phẩm : XM-03

Giá: Liên hệ

Phù điêu xi măng 02

Phóng to

Phù điêu xi măng 02

Mã sản phẩm : XM-02

Giá: Liên hệ

Phù điêu cô gái 29

Phóng to

Phù điêu cô gái 29

Mã sản phẩm : CG-29

Giá: Liên hệ

Phù điêu cô gái 25

Phóng to

Phù điêu cô gái 25

Mã sản phẩm : CG-25

Giá: Liên hệ

Phù điêu cô gái 22

Phóng to

Phù điêu cô gái 22

Mã sản phẩm : CG-22

Giá: Liên hệ

Phù điêu cô gái 21

Phóng to

Phù điêu cô gái 21

Mã sản phẩm : CG-21

Giá: Liên hệ

thánh guse và mẹ maria

Phóng to

thánh guse và mẹ maria

Mã sản phẩm : TCG-12

Giá: Liên hệ

tạo mẫu tượng chúa chịu nạn

Phóng to

tạo mẫu tượng chúa chịu nạn

Mã sản phẩm : TCG-07

Giá: Liên hệ

tạo mẫu tượng thánh giuse

Phóng to

tạo mẫu tượng thánh giuse

Mã sản phẩm : TCG-06

Giá: Liên hệ